Privacy Policy - Flip (Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal)

Privacy Policy - Flip (Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal)

Publicat de Alex Burghelia
pe 01.11.2021

Data ultimei modificări: 25.03.2022

1. Scopul acestei politici

Această Politică de confidențialitate & prelucrare a datelor personale (denumită în continuare ”Politica”) are scopul de a vă informa despre modul în care Flip (la care vom putea face referire și prin ”noi”, ”Organizația” sau ”Întreprinderea”) tratează confidențialitatea datelor pe care le colectează și atunci când ni le furnizați prin folosirea acestuisite, incluzând orice fel de date pe care ni le veți da atunci când, de exemplu, vă abonați la newsletter-ul nostru, participați la una din promoțiile noastre sau achiziționați un produs sau un serviciu.

Site-ul nostru nu este destinat copiilor sub 16 ani, nu colectăm și nu ne dorim să colectăm în mod conștient date referitoare la copii. Pentru acest lucru depunem toate diligențele necesare pentru a verifica, în mod rezonabil, că persoana care ne furnizează datele nu este un copil, conform termenilor definiți mai sus – răspunderea pentru orice fel de informație care ne este furnizată cu eludarea acestor dispoziții fiind în totalitate a persoanei care ne transmite aceste date.

Este important să citiți această politică împreună cu toate notificările privind prelucrarea & confidențialitatea datelor pe care le vom furniza cu diferite ocazii când vă colectăm sau prelucrăm datele personale pentru a fi în permanență pe deplin informat de ce și cum folosim aceste date. Această politică vine ca o adăugire la celelalte notificări și nu are intenția de a le elimina.

2. Cine suntem?

Mai jos găsiți și datele noastre de identificare:

Denumire:

FLIP TECHNOLOGIES SRL

Sediul social:

Strada Stefan cel Mare 549, Braila, Judetul Braila

Număr                                registrul comerțului:

J09/664/2019

Cod unic identificare:

RO41451393

E-mail:

contact@flip.ro

În măsură în care aveți nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale pe care le prelucrăm pentru tine și modul în care asigurăm confidențialitatea acestor date, ne puteți trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus sau la adresa indicată în secțiunea “Intrebari Frecvente”.

3. Drepturi de autor

Compania în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului Flip.ro (denumit în continuare “Site-ul”), colectează și prelucrează datele personale aparținând persoanelor care accesează Site-ul, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin această politică, vă spunem ce informații colectăm despre dumneavoastră în calitate de utilizator al Site-ului (denumit în continuare ”Utilizatorul”), modul în care le utilizăm (prelucrăm), precum și opțiunile pe care le aveți cu privire la aceste date.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului Flip.ro, cum ar fi, dar fără a se limita la dispozitive de tip smartphone și tabletă, laptop, smartwatch, precum și orice alt dispozitiv cu o conexiune la internet care permite accesarea de la distanță a Site-ului. Compania deține toate drepturile de autor asupra întregului conținut pe care Compania îl postează pe site, persoanele care accesează Site-ul neavând niciun drept asupra conținutul, incluzând, fără limitare, reproducere, copiere, distribuire, modificare etc.

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora(expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în restul documentelor existente pe website din punct devedere al informațiilor confidențiale, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul Flip.ro.

4. Schimbări la această politică

Această politica a devenit aplicabilă la nivel de Companie la data indicatăîn partea de sus a acestei pagini web. În măsura în care vom considera necesar, aceasta politică poate suporta modificări ocazionale. Atunci când vom face modificări, politica actualizată va fi publicată pe această pagină, indicând totodată și data de la care ea a devenit aplicabilă. Într-un asemenea caz, va rămâne la latitudinea Companiei dacă va notifica persoanele asupraacestor modificări în alt mod decât simpla afișare pe website, precum si modalitatea în care se va efectua (e-mail, pop-up, slide bar, announcement etc.).

Vă încurajăm să căutațiactualizări și modificări la această politicăprin verificarea acesteidate atunci când accesați site-urile noastre și aplicațiile mobile. Vă vom anunța cu privire la oricemodificări ale acestei politicicare ar putea afecta semnificativ modul în care utilizăm sau divulgăm informațiile dumneavoastră personale înainte ca schimbarea să devină efectivă prin intermediul unui mesaj de pe acest site, atunci când acest lucru va fi posibil.

5. Legături către alte site-uri

Pe Site pot exista link-uri către alte site-uri asupra cărora Compania nu are niciun control, link-urile respective nefiind un indiciu de interdependență/conectivitate cu entitățile respective. În cazul în care vizitați unul dintre aceste site-uri web, vă recomandăm să vă familiarizați cu regulile de utilizare a respectivului site web, politica de confidențialitate și prelucrare a datelor, precum și cu standardele de securitate folosite. Compania nu este responsabilă pentru expresiile și procedurile folosite de operatorii acestor site-uri web, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru transmiterea datelor personale pe aceste site-uri.

6. Modul de conduită al Utilizatorilor

Prin accesarea Site-ului, vă obligați să respectați regulile legale în vigoare ale României atuncicând utilizați acest Site, să acționați invariabil în conformitate cu bunele moravuri și cu respectivele reguli și să nu distrugeți în niciun fel reputația și drepturile Companiei sau ale altor utilizatori.

7. Răspunderea

Toate riscurile care ar putea rezulta în urma utilizării acestui Site sunt în întregimeresponsabilitatea dumneavoastră și Compania nu este responsabilă pentru acestea. Toate litigiile apărute în legătură cu utilizarea Site-ului vor fi soluționate de instanța competentă material și teritorial din România.

De asemenea, sunteți răspunzător pentru orice fel de comentarii, review-uri sau mesaje transmise prin intermediul Site-ului și care ar putea afecta alte persoanesau Compania. Deși depunem eforturi în mod constant pentru a șterge sau elimina aceste mesaje sau comentarii, este posibil ca, din cauza timpului scurt, să nu putem acționa cu promptitudine asupra tuturor aspectelor semnalate. În cazul în care vor existapretenții din parteaCompaniei sau a terțelor persoanecu privire la conținutul postat, ne rezervăm în totalitate dreptul de a ne recupera integral prejudiciul de la dumneavoastră.

8. Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal

8.1. Cui se aplică această politică?

Potrivit legislației, în calitate de Utilizator al Site-ului sunteți o beneficiară a serviciilor noastre. Indiferent că o faceți personal, prin reprezentant sau că sunteți persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu Compania noastră, sunteți o persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuripentru a facilitacomunicarea dintre noi, operatorul de date și dumneavoastră, în calitate de persoana vizată.

8.2. Respectarea reglementărilor legale privindprotecția datelor cu caracter personal

În cursul activității sale curente, Compania prelucrează anumite date personale referitoare la clienții, utilizatorii și angajații săi și își asumă rolul de operator de date cu caracter personal în legătură cu prelucrarea acestor date personale.

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "Regulamentul general privind protecția datelor" sau ”GDPR/RGDP”).

În conformitate cu dispozițiile mai sus menționate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Companiaprelucrează și administrează datele cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos, având implementate soluții tehnice, organizatorice și de securitate în linie cu reglementările legale.

Pe parcursul utilizării Site-ului, Compania depune toate diligențele necesare pentru a păstra confidențialitatea datelor personale transmise de Utilizatori prin intermediul Site-ului, atât direct, cât și indirect.

Politica aceasta descrie modul în care Compania și afiliații săi colectează și utilizează datele personale ale utilizatorilor/angajaților pentru a putea furniza produsele si serviciile oferite.

Exemple de operațiuni care se încadrează aici includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • asistență clienți, care implică solicitarea de informații sau depunerea de reclamații, activități post-vânzare, inclusiv servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților cu privire la evaluarea serviciilor oferite (feedback);
 • ducerea la îndeplinire a concursurilor organizate de Companie;
 • livrarea premiilor câștigate;
 • informații despre servicii, conturi, programe, concursuri și tombole;
 • prezentarea de oferte speciale, promoții personalizate, mesaje publicitare, promovarea de produse și evenimente, programe de loialitate sau alte scopuri de marketing;
 • menținerea, îmbunătățirea și analizarea site-urilor web, a produselor și serviciilor pe care le oferim;
 • menținerea de înregistrări adecvate pentru scopuri administrative interne, menținerea funcționalității site-urilor noastre web și menținerea relevanței acestora pentru nevoile clienților;
 • furnizarea de informații privind produsele comercializate;
 • furnizarea de informații importante privind siguranța produselor;
 • pentru a răspunde solicitărilor venite pe adresa de contact a Companiei sau în secțiunea dedicată în Site;
 • pentru activități specifice de promovare a Companiei, în situația în care faceți parte din echipa noastră.

8.3. Operatorul de date cu caracter personal. Cine suntem?

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau, acolo unde cazul, în conformitate cu prevederile legale (cum ar fi, spre exemplu, în cazul organizării concursurilor).

După cum ați văzut sau urmeazăsă vedeți, vă solicităm anumitedate personale în funcție de stadiul în care vă aflați în Site. În materia datelor personale, suntem un operator de date cu caracter personal. În această calitate, ne revin și o serie de obligații, printre care cea de a vă informa cu privire la datele pe care le prelucrăm, modalitatea în care o facem, ce drepturi aveți și cum puteți exercita aceste drepturi.

Mai jos găsiți și datele noastre de identificare:

Denumire

FLIP TECHNOLOGIES SRL

Sediul social

Strada George Enescunr. 549, Braila,Judetul Braila

E-mail

contact@flip.ro

Contact DPO:

contact@flip.ro

În măsură în care aveți nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale pe care le prelucrăm pentru dumneavoastră, ne puteți trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus.

8.4. Ce informaţii colectăm?

Datele personale sau informațiile personale înseamnă orice fel de informație despre un individcare poate ajuta la identificarea acelei persoane. Aici nu includem și acele date unde identitatea a fost eliminată (datele anonimizate).

În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele (această listă este orientativă și va fi, acolo unde este cazul, detaliată):

Categoria

Date incluse

Date  identificare

de

nume, prenume, numele societății, numărul de înregistrare la registrul comerțului, cod unic de identificare, numele de utilizator (username) sau un identificatorsimilar, starea civilă, funcția, data nașterii, genul, limba în care doriți să interacționați cu noi, țara etc.

Date contact

de

adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon

Date financiare

informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul/contul bancar, informații despre achiziții

Date             de

tranzacționare

detalii privindplățile de la și cătredumneavoastră și altedetalii privind produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi

Date tehnice

adresa de IP (internet protocol), datele de login, tipul de browser și versiunea, setările privind locație și fusul orar, plug-inurile de browser și versiunile acestora, sistemul de operare, platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosiți pentru a accesa acest Site

Date de profil

username, parolă, comenzile făcute de tine, interesele dumneavoastră, feedbackul oferit, răspunsurile oferite la sondaje

și

preferințele

Date utilizare

de

Informații despre cum utilizați Site-ul nostru, produsele și serviciile

Date marketing comunicare

de &

Preferințele dumneavoastră de a primimateriale de marketing din partea noastră și din partea terțelor noastre părți și metodele preferate de comunicare.

De asemenea, colectăm, folosim și partajăm în orice scop Date Agregate, precum date statistice sau demografice. Datele Agregate pot deriva din datele dumneavoastră personale, dar nu sunt considerate date personale în sensul legii întrucât aceste informații nu dezvăluie în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră.

De exemplu, am puteaagrega Datele de utilizare ale dumneavoastră pentrua calcula procentajul de utilizatori care accesează o funcționalitate specifică a site-ului. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau corelăm DateleAgregate cu datele dumneavoastră persoaneastfel încât să vă putem identifica în mod direct sau indirect, vom trata datele combinate rezultate ca date personale care vor fi utilizate așa cum este descris în acest document.

NU colectăm niciun fel de Categorii Speciale de Date Personale despre dumneavoastră (asta include detalii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a dumneavoastră, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexual). De asemenea, nu colectăm informații despre condamnări penale și infracțiuni.

Veți vedea că pe măsură ce folosiți Site-ul nostru, colectăm informații despre dumneavoastră și despre serviciile pe care le folosiți.

Informațiile pe care le colectăm se încadrează în trei categorii diferite:

Sursa

Datele

Interacțiune directă(informații pe carele colectăm de la dumneavoastră)

Ne veți putea furniza în mod direct date despre dumneavoastră (precum Datele de identificare, Datele de contact și Datele financiare) prin completarea câmpurilor existente pe Site sau prin poștă, email, telefon sau altă metodă pe care vi-o punem la dispoziție. Aici sunt incluse datele personale pe care ni le furnizați atunci când:

 • doriți să cumpărați/beneficiați de unul din bunurile sau serviciile noastre;
 • vă faceți un cont la noi pe Site;
 • vă abonațila serviciile sau publicațiile noastre;
 • solicitați      materiale                  promoționale & marketing;
 • intrați    într-un    concurs             sau        promoție, completezi un chestionar etc.;
 • ne dați un feedback etc.
Tehnologii automate sauinteracțiuni

Pe măsură ce utilizațiSite-ul nostru, vom putea să colectăm în mod automat Date tehnice despre echipamentul pe care îl folosiți, modul în care navighezi și diferite tipare. Vom colecta aceste informații prin utilizarea cookie-urilor, loguri de server și alte tehnologii similare.

Terțe părțisau informații disponibile public

Vom putea să primim date personale care vă privesc din diferite terțe părți (sau surse publice), cum ar fi:

 • Date tehnice de la următoarele terțe părți:

(a) furnizori de analitice (precum Google);

 

 1. rețele de advertising;
 2. furnizori de informații privind căutările;
 • Date de contact, Date financiare și Date de tranzacționare de la furnizori de servicii tehnice, de plată sau de livrare;
 • Date de identificare și Date de contact de la brokeri/intermediari sau agregatori de date;
 • Date de identificare și Date de contact din surse   publice  (precum Registrul

Comerțului, ANAF etc.).

8.4.1. Informaţiile pe care ni le furnizati

În calitate de clientunele informații pe care le colectăm sunt furnizate de dumneavoastră atunci când utilizați serviciile noastre. Acest lucru poate include numele si prenume, nume de utilizator, parola, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, data nașterii, precum şi orice alte informații furnizate/cerute de noi. Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi luată în considerare și vă dați în acest sens acordul că datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de Companie în scopurile enunțate mai jos.

Datele personale ale clienților sunt prelucrate numai în cazurile în care dumneavoastră decideți:

 • să utilizați unul dintre programele de fidelizare ale Companiei,
 • să participați la unul dintre concursurile Companiei destinate clienților,
 • să participați și să împărtășiți experiența pe care ați avut-o în relațiecu Compania (feedback).

Pentru aceste situații, următoarele exemple de date cu caracter personal vor fi avute în vedere:

 • numele și prenumele dumneavoastră,
 • locul de reședință,
 • adresa de e-mail,
 • data nașterii,
 • numărul de telefon,
 • detaliile plății și,
 • atunci când este cazul, informații corespunzătoare despre comanda efectuatăși despre locurile de unde se fac achizițiile.

În acest caz, datele personale ale clienților sunt prelucrate cu acordul dumneavoastră, pe care ni-l oferiți în mod voluntar, în conformitate cu regulile programului de loialitate sau de concursuri în rândul  consumatorilor/clienților,  la  care  ați  aderat  în momentul înscrierii în programul de loialitate/participării la concurs. Dacă alegeți să nu ne furnizați datele, nu vom putea să vă răspundem cererilor, să vă înscriem în concursuri și promoții sau să vă permitem săvă bucurați de întreaga experiență destinată clienților.

Datele personale ale clienților sunt prelucrate în limitele programelor de loialitate sau de feedback, cu următoarele scopuri:

 • pentru a facilita gestionarea comenzilor clientului respectiv;
 • marketing (de exemplu, ca parte a campaniilor de marketing ale Companiei, pentrua furniza informații despre produse noi, pentru livrarea comunicărilor comerciale ale Companiei sau pentru furnizarea notificărilor privind premiile câștigate și alte beneficii referitoare la client);
 • supravegherea satisfacției clienților.

În cazul concursurilor pentru consumatori, datele personale sunt prelucrate în scopul înmânării premiilor câștigătorilor unui concurs. Datele personale pot fi utilizate pentru a vă trimite informații despre produse, servicii, evenimente etc. pe care le oferim și le găzduim,cu condiția să bifați căsuța corespunzătoare acestei opțiuni în formularul de înregistrare la concurs (promoție) sau să fi trimis astfel de date într-unul din scopurile menționate mai sus.

În calitate de utilizator – atunci când folosiți adresa de contact sau transmiteți o solicitare prin intermediul secțiunii dedicate din Site prin care ne solicitați anumite informații despre Companie, doriți să ne semnalați anumiteaspecte etc. Pentrua vă putea răspunde mesajelor trimise, Compania trebuie să vă prelucreze datele trimise.

Atenție! Orice informație și date personale pe care le transmiteți prin vreo manieră sau alta Companiei intră sub răspunderea dumneavoastră în totalitate, dumneavoastră fiind singurul răspunzător pentru acuratețea informațiilor și datelor transmise către Companie.

8.4.2. Informaţiile pe care le colectăm automat cu ajutorul tehnologiilor

Unele informații sunt colectate automat de către noi, inclusiv atunci când accesați Site-urile noastre web sau când utilizați în alt mod serviciile noastre. Aceste informații includ:

 • Informații cu privire la cumpărături - putem colecta informații despre tranzacțiile dumneavoastră în magazinele noastre sau pe site-urile noastre, inclusiv ce produse achiziționați, cât de des le achiziționați, precum și orice recompense sau promoții asociate cumpărăturilor.
 • Informații despre dispozitiv și utilizare generală– este posibil să colectăm informații despre browser-ul sau dispozitivul dumneavoastră. Aceste informaţii pot include tipul de dispozitiv pe care îl utilizați, sistemul de operare, browser-ul, furnizorul de servicii Internet, numele domeniului dumneavoastră, adresa de protocol internet (IP), dispozitivul şi identificatorii de anunțuri mobile,site-ul web care v-a trimis la Site, paginile web pe care le vizualizați (inclusiv data și ora la care le-ați vizualizat), serviciile sau funcționalitatea pe care o accesați sau le folosiți (inclusiv data și ora accesării sau utilizării), precum și subiectul anunțurilor pe care faceți clic sau le vizualizați. Pentru a colecta aceste informații, utilizăm cookie-uri, semnalizatoare web şi/sau tehnologii similare. Scopul prelucrării acestor date este utilizarea lor de către Companie pentru a compila statistici, prin folosirea Datelor Agregate, care analizează utilizarea site-ului și pentru a personaliza publicitatea către Utilizatori, în măsura în care au fost de acord cu acest aspect.

8.4.3. Date statistice & date anonime

Compania poate utiliza datele statistice sau datele anonime rezultate din prelucrare în următoarele scopuri:

pregătirea rapoartelor/analizelor; colectarea informațiilor în scopuri proprii;

publicarea, promovarea, oferirea serviciilor oferite de Companie.

9. Cum utilizăm informatiile obținute?

Compania colectează aceste informații pentru a vă putea oferi produsele si beneficiile din cadrul programului de loialitate, pentru a îmbunătăți oferirea serviciilor, precum și pentru a dezvolta tehnologii noi care să vină în ajutorul dumneavoastră.

În concret, utilizăm informațiile:

 • pentru a îmbunătăți siguranța și securitatea utilizatorilor și ale serviciilor noastre;
 • pentru asistența oferită utilizatorilor;
 • pentru cercetare și dezvoltare;
 • pentru a permite comunicările către sau între utilizatori;
 • în legătură cu proceduri legale.

9.1. Furnizarea serviciilor și asigurarea funcțiilor

Compania nu vinde și nu distribuie informațiile dumneavoastră personale către terți în scopuri de marketing direct al terților.

Compania utilizează informațiile colectate pentru a furniza, a personaliza, a menține și îmbunătăți produsele și serviciile sale. Acest lucru include utilizarea informațiilor pentru:

 • crearea și actualizarea contului dumneavoastră pe Site;
 • confirmarea identității dumneavoastră;
 • permiterea accesului la contul dumneavoastră și vizualizarea statusului precum si a tranzacțiilor efectuate;
 • realizarea operațiunilor interne necesare pentru furnizarea serviciilor noastre, inclusiv depanarea erorilor de software și operaționale, realizarea analizelor de date, testarea, studierea, monitorizarea și analizarea utilizării și a tendințelor de activitate;

9.2. Siguranță și securitate

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a proteja clienții noștri și alte persoane ale căror date le prelucrăm de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale datelor pe care le prelucrăm în activitatea curentă.

Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal:

Politici dedicate. Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.

Minimizarea datelor. Ne asigurăm că datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate doar la cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date. Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la minimul necesar: angajați, colaboratori și alte persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra și a duce la îndeplinire un serviciu. Partenerii și colaboratorii noștri sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate (fie statutare, fie legale).

Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident și avem implementate proceduri de audit periodice în privința securității echipamentelor folosite.

Asigurarea exactității datelor tale. Câteodată este posibil să îți cerem să confirmi exactitatea sau actualitatea datelor tale pentru a fi siguri că ele reflectă realitatea.

Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde putem, încercăm pe cât posibil să anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Cu toate acestea, deși depunem eforturi constante pentrua asigura securitatea datelor pe care ni le încredințezi, este posibil să avem parte și de evenimente mai puțin fericite și să avem incidente de securitate. În aceste cazuri, vom urma cu strictețe procedurade raportare și notificare a incidentelor de securitate și vom lua toate măsurile necesare pentru a readuce situația la normal.

9.3. Asistență pentru clienți

Compania folosește informațiile furnizate de dumneavoastră (precumistoricul din aplicație sau de pe Site, modalitățile de plată, locația achiziționării produselor, date personale etc.) pentru a îmbunătăți serviciul de asistență oferit utilizatorilor, cum ar fi pentru:

 • a investiga și rezolva problemele dumneavoastră;
 • a monitoriza și îmbunătăți răspunsurile primite de la asistența pentru clienți;

9.4. Cercetare și dezvoltare

Compania este într-un proces continuu de îmbunătățire a serviciilor si produselor oferitecătre clienți, prin cercetare și dezvoltare continuă, pentru a furniza în mod constant servicii si produse de calitate.

De aceea, datele dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi și le vom putea folosi pentru testare, cercetare, analiză și dezvoltare de produse. Acest lucru ne permite să îmbunătățim siguranța și securitatea serviciilor noastre, să dezvoltăm funcții și produse noi și să facilităm furnizarea și extinderea serviciilor noastre.

9.5. Mesaje

Compania poate folosi informațiile utilizate de dumneavoastră pentru a vă oferi mesaje privind starea contului dumneavoastră, update-uri ale Site-ului și ale platformelor sau programelor de fidelizare, loializare, recompensare, evenimente, servicii sau produse nou-introduse și alte asemenea, atunci când considerăm că ați fi interesați.

9.6. Proceduri legale

Vom putea folosi informațiile pe care ni le furnizați pentru a investiga sau soluționa dispute, reclamații sau orice probleme existente privind utilizarea produselor ori pentru orice alt scop permis de legislația aplicabilă. De asemenea, Compania va putea transmite informațiile furnizate în conformitate cu solicitările venite din partea organelor jurisdicționale ce au competență privind accesul la aceste informații, precum anchete penale, dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau în procedură prealabilă etc.

9.7. Transferul informațiilor obținute

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descriși mai jos.

Terț (denumire)

Scop (serviciu prestat)

Politică confidențialitate

SendGrid

Trimitere newsletter

https://www.twilio.com/legal/privacy

Hotjar

Analiza UX

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Twilio

Trimitere                               SMS

tranzactionale

https://www.twilio.com/legal/privacy

Datele personale pot fi distribuite către orice altă societate cu care avem parteneriate încheiate, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentruscopuri administrative interne (de ex. stocarea de date) sau pentru auditarea şi monitorizarea proceselor noastre interne.

Vom putea distribui datele cu caracter personal cu și/sau către alte societăți dacă acestea ne furnizează produse şi servicii, cum ar fi sistemele IT.

9.8. Transferul datelor cu caracterpersonal în străinătate

Colaborăm cu o serie de parteneri și furnizori de servicii pe care îi selectăm cu atenție,pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt în siguranță. Consideram important ca dumneavoastră să fiți informați cu privire la locul în care sunt transferate datele pe care ni le furnizați.

Compania poate transfera date cu caracter personal în alte țări din Uniunea Europeană și, în anumite cazuri, în alte țări terțe – non-UE(SUA), indiferent dacă, în cazul unor astfel de alte țări, Comisia Europeană a decis deja nivelul de protecție a datelor cu caracter personal,egalând nivelul existent în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal sunt transferate altor companiiîn cazul în care acest lucru este necesar într-o anumită situație, pe baza unui contract, în temeiul căruia destinatarul datelor cu caracter personalse angajează să respecte un standard ridicatde protecție a datelor cu caracter personal (transferul de date cu caracter personal se bazează pe "clauzele standard" privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor)și / sau sub rezervaacordului persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt transferate.

În cazul în care Compania va fi obligată să furnizeze date cu caracter personal sau nu i se permite să facă acest lucru, numai datele necesare îndeplinirii scopului strict al cererii vor fi divulgate.

9.9. Furnizarea de date către terți

Compania poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi. Compania furnizează partenerilor numai date cu caracter personal pe care le-a prelucrat deja, asupra cărora au fost stabilite măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor și s-au îndeplinit celelalte obligații care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor. Partenerii Companiei au acces la datele cu caracter personal numai în măsura necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Compania nu furnizează în niciun caz, contra cost,date cu caracterpersonal terților. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • partenerilor contractuali ai Companiei (cum este cazul companiilor cu care ne aflăm în relațiide parteneriat, precum compania de curierat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
 • furnizorilor de servicii care asigură Companiei servicii legate de plasarea datelor personale pe serverele comune ale Companiei, de gestionarea aplicațiilor pentru programele de fidelizare, de asigurarea plăților pentru achizițiide la Companie și evaluareaanchetelor de marketing (ex: servicii de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Compania în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori etc.); Datele personale ale angajaților Companiei sunt furnizate firmei externe de contabilitate, care compilează înregistrările contabile, fiscale și de salarizare ale Companiei;
 • autorităților competente (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și atunci când sunt cerute în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • altor companii din același grup cu Compania, filialelor sale, şi companiilor afiliate în scopul de management şi analiză, luarea deciziilor, precum şi alte scopuri de afaceri. De exemplu, putem partaja informaţiile dumneavoastră cu filialele şi companiile afiliate pentru a administra concursurile, comenzile şi solicitările de proces şi pentru a extinde şi promova ofertele noastre de produse şi servicii,
 • în cazuri izolate, societăților care furnizează Companiei servicii care permit angajaților Companiei să raporteze cazurile de încălcare a reglementărilor legale sau cazurile în care Compania, partenerii săi sau alți angajați adoptă o abordare lipsită de etică,
 • specialiști, avocați, contabili și alți furnizori de servicii profesionale.

De asemenea, vom putea transmite datele cu caracter personal unor terți:

 • în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
 • persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 • în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială;
 • în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legalădin partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poatedeveni necesar pentrua îndeplini anumitecerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;
 • pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau
 • pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța Companiei, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane. Unii din aceşti destinatari (inclusiv afiliaţii noştri) pot utiliza datele dumneavoastră în ţări aflate în afara Zonei Economice Europene.

10. Păstrarea datelor

Compania păstrează date cu caracter personal numai pentru perioadade timp necesară pentru atingerea scopului prelucrării sale și face acest lucru conform regulilor specificate mai jos:

 • în cazul creării unui cont, datele personale sunt păstrate numai pentru perioada de timp în care există contul respectiv; ulterior acestei perioade, în cazul ștergerii contului, Compania va putea păstra în continuare datele obținute, după ce acestea au fost anonimizate, pentru a le folosi în scopuri statistice, pentru cercetare, dezvoltare, extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite. ;
 • datele personale ale Utilizatorilor sunt păstrate pentru maximum doi ani de la ultima vizită pe Site. Ulterior acestei perioade, în cazul ștergerii contului, Compania va putea păstra în continuare datele obținute, după ce acestea au fost anonimizate, pentru a le folosi în scopuri statistice, pentru cercetare, dezvoltare, extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite.
 • în cazul angajaților, datele cu caracter personal sunt păstrate pe o perioadă conformă cu termenele de arhivare prevăzute de lege;
 • în cazul postărilor de pe rețelele de socializare, evenimente, conferințe, materiale promoționale de orice tip (indoor/outdoor/format digital/format print), imaginile sau materialele foto-video ale angajaților sau ale consumatorilor vor fi menținute până la o solicitare expresă a persoanelor care apar în astfel de materiale. Cu toate acestea,în cazul unei cereri de ștergere, Companiaîși rezervă dreptul de a nu da curs unei asemenea cereri dacă consideră că interesul său prevalează asupra interesului consumatorului/persoanei vizate.
 • imaginile înregistrate de camerele de securitate sunt păstrate pentru o perioadă maximă de treizeci de zile;
 • păstrează informațiile legate de tranzacții și statisticile de utilizare, conform reglementărilor, cerințelor fiscale și de asigurare, precum și altor cerințe în vigoare acolo unde operează. După această perioadă, Compania șterge sau trece sub anonimat aceste informații în conformitate cu legile aplicabile.

Mai jos regăsiți și o expunerea principalelor noastreactivități în relațiecu dumneavoastră și perioadele aferente de păstrare:

ScopInformații suplimentare
Înregistrarea ca UtilizatorVom ține datele dumneavoastră până în momentul în care decideți că nu mai aveți statut de Utilizator (ștergeți contul).

Încheierea      și                       executarea contractului de vânzare sau

Vom prelucra datele dumneavoastră pe durata de timp necesară pentru a gestiona achiziționarea produselor sau a serviciilor  pe  care  le  cumpărați,  incluzând  eventuale

prestări  servicii  pe  care  îl

închei cu noi

returnări,   reclamații,  garanții  sau  plângeri  legate  de

achiziționarea produsului sau a serviciului respectiv.

Solicitările sau cererile efectuate prin intermediul Serviciului Clienți/Suport

Vom prelucra datelecât timp este necesar pentrua satisface solicitarea sau cererea.
MarketingVom prelucra datele până vă veți dezabona de la newsletter/alte metode de marketing.
Îmbunătățirea serviciilorVom prelucra datele punctual, doar pe perioada acțiunii respective (ie. sondaj, formular de feedback etc.)

Pe scurt, vom păstra datele dumneavoastră personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Încercăm pe cât posibil să stabilim de la bun început perioada necesară stocării datelorcu caracter personal, însă acest lucru nu este întotdeauna posibil. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în considerare valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm datele personale și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

Prin lege trebuie să păstrăm informații de bază despre clienții noștri (inclusiv date de contact, identitate, date financiare și de tranzacționare) timp de 5 ani după ce aceștia nu mai sunt clienți în scopuri fiscale.

În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele tale personale (astfel încât acestea nu mai pot fi asociate cu tine) în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică, caz în care putem folosi aceste informații pe o perioadă nelimitată fără a te anunța în prealabil.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

11. Stocarea datelor furnizate

Datele personale pe care ni le furnizati și pe care le prelucrăm sunt prelucrate în SEE (”Spațiul Economic European”) și stocate în serverele din Europa. Cu toate acestea, aceste date pot fi prelucrate de personalul din afara SEE care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre partenerii noștri de afaceri sau furnizorii de servicii.

O listă completă a persoanelor sub-împuternicite, terțe, precum și detalii desprepoliticile acestora de confidențialitate o vei putea găsi pe site-ul nostru atunci când vor exista.

Unele tări din afara SEE nu pot oferi același nivel de protecție adecvată a drepturilor și libertăților dumneavoastra în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, prin utilizarea serviciilor noastre, va dati consimțământul ca datele dumneavoastra personale sa fie prezentate de catre Companie terțelor părți.

Va rugam sa ne contactați dacă doriți mai multe detalii despre garanțiile specifice aplicate transferului informațiilor dumneavoastră personale în afara SEE.

12. Scopul prelucrării

Compania folosește informațiile furnizate de dumneavoastră pentru a vă oferi acces la:

 • produsele și oferte noastre curente;
 • informare cu privire la activitatea Companiei;
 • oportunități de angajare și efectuarea pașilor necesari în acest sens;
 • încheierea contractelor de muncă/oferirea unei poziții în cadrul Companiei;
 • campaniile de marketing derulate de Companie;
 • posturi disponibile pentru angajare sau colaborare;
 • diverse oferte promoționale derulate de Companie în mod curent sau în anumite perioade;
 • diverse campaniide care considerăm că ați fi la un moment dat în mod rezonabil interesat având în vedere istoricul pe care îl aveți cu Compania;

Pentru buna îndeplinire a acestor servicii, Compania va putea folosi informațiile furnizate și în alte scopuri, precum facturare, statistică, cercetare & dezvoltare etc. În măsura în care Compania va considera că informațiile furnizate vor putea fi folosite și în alte scopuri decât cele anterior menționate, va informa imediat utilizatorii despre acest aspect.

13. Pe ce ne bazăm când prelucrăm datele dumneavoastră?

13.1. Prelucrarea datelor este necesară pentru a furniza serviciile pe care le solicitați.

Compania trebuie să colecteze și să utilizeze anumite informații pentrufurnizarea serviciilor. Acestea includ:

 • informații despre profilul utilizatorului programului de fidelizare, loializare, recompensare sau pentru participare la promoții și concursuri, necesare pentru crearea și păstrarea contului, inclusiv pentru a confirma identitatea, și pentru a putea efectua sau primi plățile;
 • informații despre tranzacții și cazuri introduse în platformă, care trebuie generate și păstrate în legătură cu modul în care utilizatorul interacționează cu programul de fidelizare, loializare sau compensare;
 • informații despre utilizarea serviciilor Companiei, necesare pentru a menține, optimiza și îmbunătăți serviciile.

13.2. Prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale Companiei.

Compania colectează și utilizează informațiile personale în măsura în care acest lucrueste necesar pentru îndeplinirea intereselor sale legitime. Aceasta include colectarea și utilizarea informațiilor:

 • pentru menținerea și îmbunătățirea siguranței și securității utilizatorilor;
 • pentru a preveni, a detecta și a luptaîmpotriva fraudelor care ar puteaavea legătură cu utilizarea serviciilor noastre;
 • pentru a furniza servicii de asistență pentru clienți;
 • pentru a optimiza serviciul oferit și a dezvolta servicii noi;
 • în scop de cercetare, dezvoltare și analiză (includem aici analizarea tendințelor de utilizare pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și oferirea de noi servicii);
 • pentru a stabili strategia de marketing și comunicare;
 • pentru a duce la îndeplinire eventuale promoții, concursuri sau campanii organizate.

13.3. Prelucrarea    este   necesară    pentru   a îndeplini obligațiile legale ale Companiei.

Compania se supune legii aplicabile din jurisdicția unde activează, iar anumite date personale vor trebui să fie prelucrate în conformitate cu aceste reglementări (spre exemplu, obligațiile de a menține înregistrările financiar-contabile, documentele de angajare, informațiile privind soluționarea plângerilor etc.)

Totodată vor putea exista situații în care Compania trebuie să transmită datele dumneavoastră personale către organele și autoritățile competente atunci când li se cer aceste date pentru soluționarea sau prevenirea unor dispute.

13.4. Alte temeiuri

Compania folosește diferite temeiuri de prelucrare a datelor furnizate de dumneavoastră, pentrua va putea oferi serviciile. Acestea sunt:

Elementul de dateTemeiul prelucrării
Nume, prenume, adresă de e-mail,număr telefon,

Articolul 6 alin. (1) lit. b GDPR – pentru a îndeplini contractul pe care îl încheiați cu noi la distanță în momentul creării unui cont pe Site, precum și în momentul înregistrării ca si candidat/angajat.

Nume, prenume, tranzacție, dată, locație

Articolul 6 alin. (1) lit. b GDPR – în virtutea contractului pe care l-ați încheiat cu noi, fie la distanță, fie prin locație, cu scopul de a colecta feedback de la dumneavoastră în ceea ce privește experiența avută și de a soluționa eventualele plângeri pe care ni le supui atenției.

Date de facturare

Articolul 6 alin. (1) lit. b GDPR – pentru a îndeplini o obligație legală prevăzută de legislația aplicabilă

Activități promoționale & marketing

Articolul 6 alin. (1) lit. a) GDPR – consimțământ – în cazul marketingului direct, dacă nu dorițisă primiți informații și newsletterele privind activitatea noastră și serviciile oferite, puteți oricând să vă retrageți consimțământul.

Articolul 6 alin. (1) lit. f) GDPR – interesul legitim – pentru a ne promova serviciile și produsele oferite pentru care puteți oricând să vă retrageți consimțământul.

Date privind cardul de credit, schimburile de informații între utilizatori etc.

Articolul 6 alin. (1) lit. f) GDPR – interesul legitim – vom putea folosi aceste date și altele asemănătoare pentru a putea îmbunătăți serviciile oferite, duce la finalizare procesul de tranzacționare, identificarea și rezolvarea problemelor utilizatorilor etc.

Imagini: fotografii și video de ambient; fotografii și video de prim-plan/portret

Articolul 6 alin. (1) lit. f) GDPR – interesul legitim - vom putea folosi aceste date în vederea desfășurării de activități de marketing, publicitate pe canalele digitale de promovare a brandului Vettted de pe rețelele de socializare și alte platforme online.

14. Datele care aparțin minorilor

Compania nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Compania nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori. Minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii, nici să comunice pe Site-ul Companie, și nici să participe la concursuri, evenimente sau campanii ale Companiei, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii sub vârsta de 16 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații din partea Companiei numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul Site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

15. Drepturile dumneavoastră

În temeiul GDPR, aveți o serie de drepturi privind datele dumneavoastră personale:

Dreptul conferit

Informații suplimentare

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a ne cere informații despre datele personale pe care le prelucrăm și care vă vizează.

O să încercăm, pe cât posibil, să vă oferim informațiile despre datele dumneavoastră într-o manieră cât mai clară, accesibilă, structurată, care să poată fi citită de o mașină. Pentru a face acest lucru, va trebui să fim siguri că datele respective se referăla persoana dumneavoastră, astfel încât vă vom identifica prin furnizarea unei copii de pe cartea de identitate.

Dreptul de rectificare

Datele dumneavoastră ar trebui să fie în permanență actualizate și complete. Deși noi depunem toate eforturile pentru a ne asigura că datele furnizate sunt mereu corecte, vom avea nevoie și de ajutorul dumneavoastră.

Dacă descoperiți că datele dumneavoastră nu sunt corecte, că au intervenit modificări sau că doriți să adăugați ceva, ne puteți trimite o solicitare prin care ne cereți să rectificăm acele date,fie că vorbimde o actualizare, modificare sau completare.

Dreptul                                de

ștergere/dreptul ”de a fi uitat”

Ne puteți cere ștergerea datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • vă opuneți prelucrării atunci cândprelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • datele au fost prelucrate de la un minor fără acordul părinților, tutorelui sau reprezentantului legal.

Utilizatorii pot solicita oricând ștergerea contului. În urma unei astfel de solicitări, Compania va șterge informațiile care nu mai trebuie păstrate și va restricționa accesul sau utilizarea oricăror informații care trebuie încă păstrate.

Dreptul                                la

restricționarea prelucrării

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale în următoarele cazuri:

 • contestați exactitatea datelor dumneavoastră personale, dar pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală și nu sunteți de acord cu ștergerea datelor cu caracter personal, dar ne solicitați în schimb restricționarea prelucrării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, darni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, pentru intervalul de timp în care se verifică dacădrepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor

dumneavoastră.

Dreptul                                la

portabilitatea datelor

Ne puteți solicita să vă transmitem datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, în următoarele cazuri:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ;

 

 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a va opune prelucrării atunci când:

 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public,
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terță, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

În asemenea caz, nu mai prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a vă opune unui                         proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice ce vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Aceste drept are anumite limitări, anume:

 • decizia    automată    este    necesară               pentru        încheierea               sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi;
 • decizia este autorizată conform normelor legale;
 • avem consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

În asemenea caz, ne puteți trimite o cerere pentru ca datele dumneavoastră personale să fie supuse unui proces manual de prelucrare.

Vă rugăm să rețineți că:

→ vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.

→ dacă vrei să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: contact@flip.rosau prin vreun alt mod prin care Compania vi-l pune la dispoziție și este evidențiat în această Politică.

→ drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa justiției.

→ vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte,precum complexitatea cererii,numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

→ este posibil ca în anumite cazuri să fim nevoiți să solicităm o anumită taxă pentru exercitarea drepturilor, în special atunci când considerăm că această este nejustificată. În acest caz, vă vom informa în termenul legal despre necesitatea achitării taxei și vom proceda la soluționarea cererii numai după ce această taxă a fost achitată.

→ este posibil ca în anumite cazuri să nu putem să furnizăm informațiile cerute pentru că ar implica ”date mixte”, adică și date personale care aparțin altor persoane și pe care nu le putem confidențializa în mod rezonabil și eficient. Într-un asemenea caz te vom informa în termenul legal, inclusiv asupra faptului că vei putea depune o plângere la autoritatea competentă.

→ dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să văidentificăm, nu suntemobligați să dăm curs solicitării.

16. Plângeri

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie accesate, actualizate, rectificate sau șterse în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când datele personale nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus), dacă doriți să solicitați restricționarea prelucrării datelor în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor - pentru o perioadă care ne-ar permite să verificăm exactitatea datelor în cauză); dacă doriți să depuneți o plângere la noi, dacă doriți să vă opuneți prelucrării datelor și doriți, în orice moment, să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale pe care le-ați acordat anterior, ne puteți notifica în orice moment prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, la următoarea adresă: Bucureşti Sectorul 6, Splaiul INDEPENDENŢEI, Nr. 319L, CORP A1, CLADIREAPARIS, Etaj PARTER sau la adresa de e-mail contact@flip.ro sau puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la nivelul Companiei, contact@flip.ro, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Companiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta notificare sau în legătura cu utilizarea, de către Companie, a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai sus, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștala sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul dumneavoastră de telefon, precum și scopul cererii dumneavoastră.

Vom depune toate eforturile pentrua rezolva cererea dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, puteți depune o plângerela autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal. Pentru România, datele de contact le găsiți mai jos:

NumeAutoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
AdresaB-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon:+40.318.059.211 sau +40.318.059.212

Distribuie:

twitter
facebook
linkedin

Primesti cele mai fresh stiri, oferte si update-uri!