Good to Know
1 Noiembrie 2021, 8:13 AM

Privacy Policy - Flip

Politica de confidențialitate & prelucrare a datelor 

Data ultimei modificări: 23.06.2020 

1. Scopul acestei politici 

Această Politică de confidențialitate & prelucrare a datelor personale (denumită în continuare ”Politica”) are scopul de a vă informa despre modul în care Flip (la care vom putea face referire și prin ”noi”, ”Organizația” sau ”Întreprinderea”) tratează confidențialitatea datelor pe care le colectează și atunci când ni le furnizați prin folosirea acestui site, incluzând orice fel de date pe care ni le veți da atunci când, de exemplu, vă abonați la newsletter-ul nostru, participați la una din promoțiile noastre sau achiziționați un produs sau un serviciu. 

Site-ul nostru nu este destinat copiilor sub 16 ani, nu colectăm și nu ne dorim să colectăm în mod conștient date referitoare la copii. Pentru acest lucru depunem toate diligențele necesare pentru a verifica, în mod rezonabil, că persoana care ne furnizează datele nu este un copil, conform termenilor definiți mai sus – răspunderea pentru orice fel de informație care ne este furnizată cu eludarea acestor dispoziții fiind în totalitate a persoanei care ne transmite aceste date. 

Este important să citiți această politică împreună cu toate notificările privind prelucrarea & confidențialitatea datelor pe care le vom furniza cu diferite ocazii când vă colectăm sau prelucrăm datele personale pentru ca a fi în permanență pe deplin informat de ce și cum folosim aceste date. Această politică vine ca o adăugire la celelalte notificări și nu are intenția de a le elimina. 

2. Cine suntem? 

Mai jos găsiți și datele noastre de identificare: 

Denumire: FLIP TECHNOLOGIES SRL
Sediul social: Strada Stefan cel Mare 549, Braila, Judetul Braila

Număr registrul comerțului: 

J09/664/2019
Cod unic identificare: RO41451393
E-mail: contact@flip.ro 

În măsură în care aveți nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale pe care le prelucrăm pentru tine și modul în care asigurăm confidențialitatea acestor date, ne puteți

trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus sau la adresa indicată în secțiunea “Intrebari Frecvente”. 

3. Drepturi de autor 

Compania în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului Flip.ro (denumit în continuare “Site-ul”), colectează și prelucrează datele personale aparținând persoanelor care accesează Site-ul, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prin această politică, vă spunem ce informații colectăm despre dumneavoastră în calitate de utilizator al Site-ului (denumit în continuare ”Utilizatorul”), modul în care le utilizăm (prelucrăm), precum și opțiunile pe care le aveți cu privire la aceste date. 

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului Flip.ro, cum ar fi, dar fără a se limita la dispozitive de tip smartphone și tabletă, laptop, smartwatch, precum și orice alt dispozitiv cu o conexiune la internet care permite accesarea de la distanță a Site-ului. Compania deține toate drepturile de autor asupra întregului conținut pe care Compania îl postează pe site, persoanele care accesează Site-ul neavând niciun drept asupra conținutul, incluzând, fără limitare, reproducere, copiere, distribuire, modificare etc. 

În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în restul documentelor existente pe website din punct de vedere al informațiilor confidențiale, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul Flip.ro

4. Schimbări la această politică 

Această politica a devenit aplicabilă la nivel de Companie la data indicată în partea de sus a acestei pagini web. În măsura în care vom considera necesar, aceasta politică poate suporta modificări ocazionale. Atunci când vom face modificări, politica actualizată va fi publicată pe această pagină, indicând totodată și data de la care ea a devenit aplicabilă. Într-un asemenea caz, va rămâne la latitudinea Companiei dacă va notifica persoanele asupra acestor modificări în alt mod decât simpla afișare pe website, precum si modalitatea în care se va efectua (e-mail, pop-up, slide bar, announcement etc.). 

Vă încurajăm să căutați actualizări și modificări la această politică prin verificarea acestei date atunci când accesați site-urile noastre și aplicațiile mobile. Vă vom anunța cu privire la orice modificări ale acestei politici care ar putea afecta semnificativ modul în care utilizăm sau divulgăm informațiile

dumneavoastră personale înainte ca schimbarea să devină efectivă prin intermediul unui mesaj de pe acest site, atunci când acest lucru va fi posibil. 

5. Legături către alte site-uri 

Pe Site pot exista link-uri către alte site-uri asupra cărora Compania nu are niciun control, link-urile respective nefiind un indiciu de interdependență/conectivitate cu entitățile respective. În cazul în care vizitați unul dintre aceste site-uri web, vă recomandăm să vă familiarizați cu regulile de utilizare a respectivului site web, politica de confidențialitate și prelucrare a datelor, precum și cu standardele de securitate folosite. Compania nu este responsabilă pentru expresiile și procedurile folosite de operatorii acestor site-uri web, dumneavoastră fiind singurul responsabil pentru transmiterea datelor personale pe aceste site-uri. 

6. Modul de conduită al Utilizatorilor 

Prin accesarea Site-ului, vă obligați să respectați regulile legale în vigoare ale României atunci când utilizați acest Site, să acționați invariabil în conformitate cu bunele moravuri și cu respectivele reguli și să nu distrugeți în niciun fel reputația și drepturile Companiei sau ale altor utilizatori. 

7. Răspunderea 

Toate riscurile care v-ar putea în urma utilizării acestui Site sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră și Compania nu este responsabilă pentru acestea. Toate litigiile apărute în legătură cu utilizarea Site-ului vor fi soluționate de instanța competentă material și teritorial din România. 

De asemenea, sunteți răspunzător pentru orice fel de comentarii, review-uri sau mesaje transmise prin intermediul Site-ului și care ar putea afecta alte persoane sau Compania. Deși depunem eforturi în mod constant pentru a șterge sau elimina aceste mesaje sau comentarii, este posibil ca, din cauza timpului scurt, să nu putem acționa cu promptitudine asupra tuturor aspectelor semnalate. În cazul în care vor exista pretenții din partea Companiei sau a terțelor persoane cu privire la conținutul postat, ne rezervăm în totalitate dreptul de a ne recupera integral prejudiciul de la dumneavoastră. 

8. Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal 8.1. Cui se aplică această politică? 

Potrivit legislației, în calitate de Utilizator al Site-ului sunteți o beneficiară a serviciilor noastre. Indiferent că o faceți personal, prin reprezentant sau că sunteți persoana de contact a unei companii

sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu Compania noastră, sunteți o persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. 

Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dumneavoastră, în calitate de persoana vizată. 

8.2. Respectarea reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal 

În cursul activității sale curente, Compania prelucrează anumite date personale referitoare la clienții, utilizatorii și angajații săi și își asumă rolul de operator de date cu caracter personal în legătură cu prelucrarea acestor date personale. 

Atunci când prelucrează date cu caracter personal, Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "Regulamentul general privind protecția datelor" sau ”GDPR/RGDP”). 

În conformitate cu dispozițiile mai sus menționate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Compania prelucrează și administrează datele cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos, având implementate soluții tehnice, organizatorice și de securitate în linie cu reglementările legale.. 

Pe parcursul utilizării Site-ului, Compania depune toate diligențele necesare pentru a păstra confidențialitatea datelor personale transmise de Utilizatori prin intermediul Site-ului, atât direct, cât și indirect. 

Politica aceasta descrie modul în care Compania și afiliații săi colectează și utilizează datele personale ale utilizatorilor/angajaților pentru a putea furniza produsele si serviciile oferite. 

Exemple de operațiuni care se încadrează aici includ, dar nu se limitează la următoarele: 

▪ asistență clienți, care implică solicitarea de informații sau depunerea de reclamații, activități post-vânzare, inclusiv servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților cu privire la evaluarea serviciilor oferite (feedback); 

▪ ducerea la îndeplinire a concursurilor organizate de Companie;

▪ livrarea premiilor câștigate; 

▪ informații despre servicii, conturi, programe, concursuri și tombole; 

▪ prezentarea de oferte speciale, promoții personalizate, mesaje publicitare, promovarea de produse și evenimente, programe de loialitate sau alte scopuri de marketing; 

▪ menținerea, îmbunătățirea și analizarea site-urilor web, a produselor și serviciilor pe care le oferim; 

▪ menținerea de înregistrări adecvate pentru scopuri administrative interne, menținerea funcționalității site-urilor noastre web și menținerea relevanței acestora pentru nevoile clienților; 

▪ furnizarea de informații privind produsele comercializate; 

▪ furnizarea de informații importante privind siguranța produselor; 

▪ pentru a răspunde solicitărilor venite pe adresa de contact a Companiei sau în secțiunea dedicată în Site; 

▪ pentru activități specifice de promovare a Companiei, în situația în care faceți parte din echipa noastră. 

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau, acolo unde cazul, în conformitate cu prevederile legale (cum ar fi, spre exemplu, în cazul organizării concursurilor). 

8.3. Operatorul de date cu caracter personal. Cine suntem? 

După cum ați văzut sau urmează să vedeți, vă solicităm anumite date personale în funcție de stadiul în care vă aflați în Site. În materia datelor personale, suntem un operator de date cu caracter personal. În această calitate, ne revin și o serie de obligații, printre care cea de a vă informa cu privire la datele pe care le prelucrăm, modalitatea în care o facem, ce drepturi aveți și cum puteți exercita aceste drepturi. 

Mai jos găsiți și datele noastre de identificare: 

Denumire FLIP TECHNOLOGIES SRL
Sediul social Strada George Enescu nr. 549, Braila, Judetul Braila
E-mail contact@flip.ro
Contact DPO: contact@flip.ro 

În măsură în care aveți nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale pe care le prelucrăm pentru dumneavoastră, ne puteți trimite oricând un e-mail la adresa de mai sus.

8.4. Ce informaţii colectăm? 

Datele personale sau informațiile personale înseamnă orice fel de informație despre un individ care poate ajuta la identificarea acelei persoane. Aici nu includem și acele date unde identitatea a fost eliminată (datele anonimizate). 

În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele (această listă este orientativă și va fi, acolo unde este cazul, detaliată): 

Categoria Date incluse
Date de identificare

nume, prenume, numele societății, numărul de înregistrare la registrul comerțului, cod unic de identificare, numele de utilizator (username) sau un identificator similar, starea civilă, funcția, data nașterii, genul, limba în care doriți să interacționați cu noi, țara etc.

Date de contactadresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon

Date financiare 

informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul/contul bancar, informații despre achiziții
Date de tranzacționaredetalii privind plățile de la și către dumneavoastră și alte detalii privind produsele și serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi
Date tehnice 

adresa de IP (internet protocol), datele de login, tipul de browser și versiunea, setările privind locație și fusul orar, plug-inurile de browser și versiunile acestora, sistemul de operare, platforma de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosiți pentru a accesa acest Site

Date de profil username, parolă, comenzile făcute de tine, interesele și preferințele dumneavoastră, feedbackul oferit, răspunsurile oferite la sondaje
Date de utilizareInformații despre cum utilizați Site-ul nostru, produsele și serviciile

Date de marketing & comunicare

Preferințele dumneavoastră de a primi materiale de marketing din partea noastră și din partea terțelor noastre părți și metodele preferate de comunicare 

De asemenea, colectăm, folosim și partajăm în orice scop Date Agregate, precum date statistice sau demografice. Datele Agregate pot deriva din datele dumneavoastră personale, dar nu sunt considerate date personale în sensul legii întrucât aceste informații nu dezvăluie în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră. 

De exemplu, am putea agrega Datele de utilizare ale dumneavoastră pentru a calcula procentajul de utilizatori care accesează o funcționalitate specifică a site-ului. Cu toate acestea, în cazul în care combinăm sau corelăm Datele Agregate cu datele dumneavoastră persoane astfel încât să vă

putem identifica în mod direct sau indirect, vom trata datele combinate rezultate ca date personale care vor fi utilizate așa cum este descris în acest document. 

NU colectăm niciun fel de Categorii Speciale de Date Personale despre dumneavoastră (asta include detalii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a dumneavoastră, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexual). De asemenea, nu colectăm informații despre condamnări penale și infracțiuni. 

Veți vedea că pe măsură ce folosiți Site-ul nostru, colectăm informații despre dumneavoastră și despre serviciile pe care le folosiți. 

Informațiile pe care le colectăm se încadrează în trei categorii diferite:

Sursa Datele
Interacțiune directă (informații pe care le colectăm de la dumneavoastră)

Ne veți putea furniza în mod direct date despre dumneavoastră (precum Datele de identificare, Datele de contact și Datele financiare) prin completarea câmpurilor existente pe Site sau prin poștă, email, telefon sau altă metodă pe care vi-o punem la dispoziție. Aici sunt incluse datele personale pe care ni le furnizați atunci când: 

● doriți să cumpărați/beneficiați de unul din bunurile sau serviciile noastre; 

● vă faceți un cont la noi pe Site; 

● vă abonați la serviciile sau publicațiile noastre; 

● solicitați materiale promoționale & marketing; 

● intrați într-un concurs sau promoție, completezi un chestionar etc.; 

● ne dați un feedback etc.

Tehnologii automate sau interacțiuni 

Pe măsură ce utilizați Site-ul nostru, vom putea să colectăm în mod automat Date tehnice despre echipamentul pe care îl folosiți, modul în care navighezi și diferite tipare. Vom colecta aceste informații prin utilizarea cookie-urilor, loguri de server și alte tehnologii similare. 

Terțe părți sau informații disponibile public 

Vom putea să primim date personale care te vă privesc din diferite terțe părți (sau surse publice), cum ar fi: 

● Date tehnice de la următoarele terțe părți: (a) furnizori de analitice (precum Google); (b) rețele de advertising; 

(c) furnizori de informații privind căutările; ● Date de contact, Date financiare și Date de tranzacționare de la furnizori de servicii tehnice, de plată sau de livrare; 

● Date de identificare și Date de contact de la brokeri/intermediari sau agregatori de date; 

● Date de identificare și Date de contact din surse publice (precum Registrul Comerțului, ANAF etc.). 

8.4.1 Informaţiile pe care ni le furnizati 

În calitate de client - unele informații pe care le colectăm sunt furnizate de dumneavoastră atunci când utilizați serviciile noastre. Acest lucru poate include numele si prenume, nume de utilizator, parola, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon, data nașterii, precum şi orice alte informații furnizate/cerute de noi. Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi luată în considerare și vă dați în acest sens acordul că datele dumneavoastră personale pot fi utilizate de Companie în scopurile enunțate mai jos. 

Datele personale ale clienților sunt prelucrate numai în cazurile în care dumneavoastră decideți: 

● să utilizați unul dintre programele de fidelizare ale Companiei, 

● să participați la unul dintre concursurile Companiei destinate clienților, 

● să participați și să împărtășiți experiența pe care ați avut-o în relație cu Compania (feedback). Pentru aceste situații, următoarele exemple de date cu caracter personal vor fi avute în vedere: 

● numele și prenumele dumneavoastră, 

● locul de reședință, 

● adresa de e-mail, 

● data nașterii,

● numărul de telefon, 

● detaliile plății și, 

● atunci când este cazul, informații corespunzătoare despre comanda efectuată și despre locurile de unde se fac achizițiile. 

În acest caz, datele personale ale clienților sunt prelucrate cu acordul dumneavoastră, pe care ni-l oferiți în mod voluntar, în conformitate cu regulile programului de loialitate sau de concursuri în rândul consumatorilor/clienților, la care ați aderat în momentul înscrierii în programul de loialitate/participării la concurs. Dacă alegeți să nu ne furnizați datele, nu vom putea să vă răspundem cererilor, să vă înscriem în concursuri și promoții sau să vă permitem să vă bucurați de întreaga experiență destinată clienților. 

Datele personale ale clienților sunt prelucrate în limitele programelor de loialitate sau de feedback, cu următoarele scopuri: 

● pentru a facilita gestionarea comenzilor clientului respectiv; 

● marketing (de exemplu, ca parte a campaniilor de marketing ale Companiei, pentru a furniza informații despre produse noi, pentru livrarea comunicărilor comerciale ale Companiei sau pentru furnizarea notificărilor privind premiile câștigate și alte beneficii referitoare la client); ● supravegherea satisfacției clienților. 

În cazul concursurilor pentru consumatori, datele personale sunt prelucrate în scopul înmânării premiilor câștigătorilor unui concurs. Datele personale pot fi utilizate pentru a vă trimite informații despre produse, servicii, evenimente etc. pe care le oferim și le găzduim, cu condiția să bifați căsuța corespunzătoare acestei opțiuni în formularul de înregistrare la concurs (promoție) sau să fi trimis astfel de date într-unul din scopurile menționate mai sus. 

În calitate de utilizator – atunci când folosiți adresa de contact sau transmiteți o solicitare prin intermediul secțiunii dedicate din Site prin care ne solicitați anumite informații despre Companie, doriți să ne semnalați anumite aspecte etc. Pentru a vă putea răspunde mesajelor trimise, Compania trebuie să vă prelucreze datele trimise. 

Atenție! Orice informație și date personale pe care le transmiteți prin vreo manieră sau alta Companiei intră sub răspunderea dumneavoastră în totalitate, dumneavoastră fiind singurul răspunzător pentru acuratețea informațiilor și datelor transmise către Companie.

8.4.2 Informaţiile pe care le colectăm automat cu ajutorul tehnologiilor 

Unele informații sunt colectate automat de către noi, inclusiv atunci când accesați Site-urile noastre web sau când utilizați în alt mod serviciile noastre. Aceste informații includ: 

Informații cu privire la cumpărături - putem colecta informații despre tranzacțiile dumneavoastră în magazinele noastre sau pe site-urile noastre, inclusiv ce produse achiziționați, cât de des le achiziționați, precum și orice recompense sau promoții asociate cumpărăturilor. 

Informații despre dispozitiv și utilizare generală este posibil să colectăm informații despre browser-ul sau dispozitivul dumneavoastră. Aceste informaţii pot include tipul de dispozitiv pe care îl utilizați, sistemul de operare, browser-ul, furnizorul de servicii Internet, numele domeniului dumneavoastră, adresa de protocol internet (IP), dispozitivul şi identificatorii de anunțuri mobile, site-ul web care v-a trimis la Site, paginile web pe care le vizualizați (inclusiv data și ora la care le-ați vizualizat), serviciile sau funcționalitatea pe care o accesați sau le folosiți (inclusiv data și ora accesării sau utilizării), precum și subiectul anunțurilor pe care faceți clic sau le vizualizați. Pentru a colecta aceste informații, utilizăm cookie-uri, semnalizatoare web şi/sau tehnologii similare. Scopul prelucrării acestor date este utilizarea lor de către Companie pentru a compila statistici, prin folosirea Datelor Agregate, care analizează utilizarea site-ului și pentru a personaliza publicitatea către Utilizatori, în măsura în care au fost de acord cu acest aspect. 

8.4.3 Date statistice & date anonime 

Compania poate utiliza datele statistice sau datele anonime rezultate din prelucrare în următoarele scopuri: 

 pregătirea rapoartelor/analizelor; 

 colectarea informațiilor în scopuri proprii; 

 publicarea, promovarea, oferirea serviciilor oferite de Companie. 

8.4.4 Date de comunicare. Politica de cookies & alte tehnologii de urmărire. 

Această secțiune privind cookie-urile explică cum și de ce cookie-urile, identificatoarele web (web beacons), pixeli, gif-uri și alte tehnologii similare (denumite în mod colectiv „Cookie și alte tehnologii de urmărire”) pot fi stocate și accesate de pe dispozitivul dumneavoastră atunci când utilizați sau vizitați Site-ul.

8.4.4.1. Ce sunt cookie-urile & alte tehnologii de urmărire? 

Un „cookie” este un mic fișier text informaţii care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone, tableta sau alte dispozitive ce permit conectarea la internet și accesare unei instanțe web) atunci când accesaţi Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informaţiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menţionăm că această tehnologie nu conţine programe software, viruşi sau spyware. 

Celelalte tehnologii de urmărire funcționează similar cu cookie-urile și plasează mici fișiere de date pe dispozitivele dumneavoastră sau monitorizează activitatea dumneavoastră pe Site pentru a ne permite să colectăm informații despre modul în care utilizați Site-ul. Acest lucru permite Site-ului să recunoască dispozitivul dumneavoastră de alți utilizatori ai Site-urilor. Informațiile furnizate mai jos despre cookie-uri se aplică și acestor alte tehnologii de urmărire. Puteți găsi mai multe informații la www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu

8.4.4.2. La ce folosim cookie-urile? 

Utilizarea cookie-urilor - Utilizăm cookie-urile și alte tehnologii de urmărire pentru a face Site-ul mai uşor de utilizat şi pentru a-l adapta mai bine intereselor noastre, prin ofertele noastre, la interesele şi necesităţile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate şi pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activităţi şi experienţe pe site-ul nostru. Acestea se referă la preferinţele dumneavoastră în materie de confidenţialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea utilizăm cookie-uri pentru a compila statistici anonime, cumulate, care ne permit să înţelegem cum utilizează oamenii Site-ul şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim structura şi conţinutul lui, excluzând identificarea personală a utilizatorului. 

8.4.4.3. Ce tipuri de cookie folosim? 

Compania utilizează două tipuri de cookie-uri: (a) cookie-uri de sesiune și (b) cookie-uri persistente

Cookie-urile de sesiune sunt utilizate temporar și rămân stocate în dispozitivul dumneavoastră până când vă deconectați de pe site sau închideți aplicația (browser-ul web). 

Cookie-urile persistente rămân în dispozitivul dumneavoastră fie pentru perioada definită în parametrii cookie-ului relevant, fie până când dumneavoastră îl ștergeți. În general, stocăm cookie-urile și fișierele din alte tehnologii de urmărire pentru o perioadă de maxim 30 de zile

Cookie-urilor pe care le folosim sunt incluse în una sau mai multe din următoarele categorii:

a) strict necesare: Aceste tipuri de cookie-uri sunt esențiale pentru prestarea serviciilor solicitate în mod specific de vizitatorii paginilor de internet. În lipsa lor, paginile de internet nu pot funcționa și nu pot furniza serviciile solicitate. 

O prezentare detaliată a cookie-urilor strict necesare ale paginii noastre de internet este redată mai jos: 

Nume (ID cookie)

Domeniul care amplasează 

cookie-ul

Scopul 

cookie-ului

Durata de viață
NUXTSESSID Flip.ro 

Folosit în privința accesului la intre site-ul.

30 de zile 

b) de performanță: Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai eficace și dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie-uri ne permit să oferim utilizatorilor o experiență de utilizare de înaltă calitate și totodată ne permit să măsurăm audiența paginii de internet. Informațiile colectate de aceste cookie-uri nu identifică utilizatorii, ci doar au rolul de a contribui la îmbunătățirea modului în care funcționează pagina noastră de internet, prin transmiterea unor informații care ne permit să oferim în viitor o experiență personalizată. 

Informațiile obținute prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate numai în scopul medierii și efectuării anumitor funcții ale utilizatorilor. Aceste date sunt criptate într-un mod care dezactivează accesul persoanelor neautorizate. 

8.4.4.4. Ce sunt cookie-urile furnizate de terți? 

În anumite situații, Site-ul nostru apelează la cookie-uri pe care le oferă terțe persoane. Vă rugăm să rețineți că nu suntem răspunzători pentru prelucrarea de către aceștia a datelor personale și vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate și de cookie. 

Spre exemplu, includem în această categorie cookie-urile furnizate de terți precum YouTube (pentru redarea conținutului video), Facebook (pentru afișarea paginii noastre de fani, evenimente etc.), Instagram (pentru afișarea feed-ului și a posibilității de a interacțiunea cu postările respective) etc. 

Deși nu sunt obligatorii, este posibil că dacă alegi să nu accepți aceste cookie-uri, experiența dumneavoastră cu Site-ul să fie limitată (spre exemplu, să nu puteți vizualiza elemente întregi existente pe o pagină, precum conținutul video).

8.4.4.5. Ce tipuri de tehnologii similare de urmărire folosim? 

Pagina noastră de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ajuta pagina de internet să analizeze modul în care utilizatorii folosesc pagina respectivă. Informațiile generate de cookie privind utilizarea Paginii de internet de către dumneavoastră (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către, și stocate de, Google pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informații